Villkor och bestämmelser

En uppdaterad version av våra användarvillkor träder i kraft den 25 maj 2018. Läs de uppdaterade användarvillkoren här.

Välkommen till iMyFone. iMyFone gör information och produkter tillgängliga här. Genom att gå in på denna webbplats godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor. iMyFone förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor och de produkter, tjänster, priser och program som nämns på denna webbplats, samt att söka alla rättsmedel enligt lag och rättvisan för varje brott mot dessa villkor.

Upphovsrätt

Denna webbplats och dess material (inklusive, men inte begränsat till text, grafik, logotyper, ljud och programvara) är upphovsrättsligt skyddade av iMyFone, som drivs av Cleverguard Technology Co., Limited.

Ingen del av denna publikation får reproduceras, distribueras eller överföras i någon form eller på något sätt, inklusive fotokopiering, inspelning eller andra elektroniska eller mekaniska metoder, utan föregående skriftligt tillstånd från iMyFone, med undantag för följande:

  1. Du får skriva ut eller ladda ner utdrag till en lokal hårddisk endast för personligt och icke-kommersiellt bruk.
  2. Du får kopiera innehållet till enskilda tredje parter för deras personliga bruk, men endast om du anger webbplatsen som källan till materialet.

Skadestånd

Du håller härmed iMyFone helt skadeslös från och mot alla ansvar, kostnader, krav, orsaker till åtgärder, skador och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som härrör från eller på något sätt relaterade till ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa Villkor.

Ansvarsfriskrivning

Även om alla försiktighetsåtgärder har vidtagits för att verifiera riktigheten i informationen på denna webbplats, ger varken vi eller tredje part någon garanti eller garanti för riktigheten, aktualiteten, prestandan, fullständigheten eller lämpligheten av den information, det material och den programvara som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du bekräftar att sådan information och sådant material kan innehålla felaktigheter eller fel och vi utesluter uttryckligen ansvar för sådana felaktigheter eller fel i den utsträckning som lagen tillåter.

Du kan använda information, material eller programvara på denna webbplats helt på egen risk. Det är ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information som finns tillgängliga via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.

En del av innehållet på vår webbsida har sitt ursprung på Internet och är endast avsett för visning. Alla rättigheter förbehålls författarna. Om detta skulle kränka dina rättigheter, vänligen meddela oss skriftligen. Vi kommer att radera dina dokument utan tvekan och utan dröjsmål.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till webbplatser eller tjänster från tredje part som inte ägs eller kontrolleras av iMyFone.

Vi har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du är alltså helt ansvarig för dig själv när du surfar på webbplatser från tredje part om du möter några risker.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla webbplatser eller tjänster från tredje part som du besöker.

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Storbritannien.

Varumärken

iMyFone är ett registrerat varumärke som tillhör iMyFone. Det är strängt förbjudet att använda iMyFones varumärke på någon produkt eller tjänst som inte tillhör iMyFone, såvida det inte används med vårt skriftliga tillstånd i förväg. I annat fall kommer vi att utgöra varumärkesintrång och illojal konkurrens i strid med lagen.

Feedback

Vi uppskattar att höra från våra användare, oavsett om de har frågor, förväntningar eller kommentarer, och är alltid intresserade av att ta del av dina förslag som kan hjälpa oss att göra vår programvara bättre. Om du väljer att skicka in kommentarer, idéer eller återkopplingar godkänner du att vi är fria att använda dem utan begränsningar eller ersättning till dig.

Företag

imyfone.com drivs av CLEVERGUARD TECHNOLOGY CO. LIMITED.

HK-kontor: RM 06,13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KL

Registreringsnummer: 2959060

Kontor i Europa: Tricor Suite 4th Floor, 50 Mark Lane, London, United Kingdom, EC3R 7QR

Registreringsnummer: 13291377