Återfå din licenslicens

Hämta din registreringskod med licensierad e-post eller ett ordernummer.

Vill du hämta din licenskod?


Ange det licensierade e-postmeddelande eller beställningsnummer /profil-ID som du fick för att hämta koden.

Obs:

Om koden inte kan hämtas eller om du har glömt det licensierade e-postmeddelandet eller beställningsnumret, kontakta oss med bifogat betalningskvitto för att få hjälp. Vi kommer alltid att hjälpa dig så gott vi kan och med lite tidsspillan.