Licensavtal

Detta är ett juridiskt avtal mellan dig ("Licenstagaren") och iMyFone om din användning av iMyFones produkter ("Programvara"). Genom att installera programvaran samtycker du till att vara bunden av villkoren i detta avtal.

Licensgivning

iMyFone beviljar härmed licenstagaren (en enskild person) en återkallelig, personlig, icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att installera och aktivera programvaran för licenstagarens personliga och icke-kommersiella användning, såvida inte licenstagaren har köpt en företagslicens från iMyFone. Att dela denna programvara med andra personer eller låta andra personer se innehållet i denna programvara strider mot denna licens. Licenstagaren får inte göra programvaran tillgänglig i ett nätverk eller på något sätt tillhandahålla programvaran till flera användare, om inte licenstagaren först har köpt minst en licens för flera användare från iMyFone.

Copyright

PROGRAMVARAN ägs av iMyFone och skyddas av internationella upphovsrättslagar och fördragsbestämmelser. Licenstagaren får inte ta bort eller dölja några meddelanden, etiketter eller märken om äganderätt från programvaran.

Äganderätt

Licenstagaren äger det medium på vilket programvaran är inspelad eller fixerad, men Licenstagaren erkänner att iMyFone behåller äganderätten till programvaran. iMyFone förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas Licenstagaren.

Begränsning av användningen

Licenstagaren får inte göra reverse engineering, dekompilera eller demontera programvaran; Licenstagaren får inte ändra, anpassa, översätta, hyra ut, leasa, låna ut eller skapa avledda verk baserade på programvaran eller någon del av den.

Begränsning av överföring

Licenstagaren får inte överföra eller överlåta rättigheterna enligt detta avtal till en annan part utan iMyFones skriftliga förhandsgodkännande.

Uppsägning

iMyFone förbehåller sig rätten att säga upp detta avtal om licenstagaren vid upprepade tillfällen bryter mot avtalet. Följaktligen ska alla rättigheter som beviljas licenstagaren härmed omedelbart upphöra.

Licenstagaren kan säga upp detta avtal när som helst, men ska omedelbart återlämna alla kopior av programvaran eller förstöra dem med bekräftelse genom att skriftligen kontakta oss.

Inga garantier

iMyFone gör inga uttryckliga eller underförstådda utfästelser eller garantier av något slag i samband med våra produkter eller det material som finns på den här webbplatsen. IMYFONE TAR INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM UPPSTÅTT VID FELAKTIG ANVÄNDNING AV VÅR PROGRAMVARA.