Prenumerations- och avbokningsvillkor

Villkor för prenumeration

Du kan använda den här produkten eller tjänsten så länge som din prenumeration pågår. Abonnemangets varaktighet, faktureringsperioden och priset per abonnemangsperiod för varje produkt visas under beställningsprocessen. Begränsade prenumerationer upphör automatiskt. Obegränsade abonnemang kan när som helst avslutas av endera parten.

Om du väljer betalning med kredit- eller betalkort eller via autogiro godkänner du att enhetspriset per abonnemangsperiod automatiskt debiteras ditt kort och/eller bankkonto omedelbart före början av nästa faktureringsperiod.

Ja, spara denna konto- och betalningsinformation för framtida inköp, inklusive behandling av eventuella efterföljande prenumerationsförnyelser som kan inträffa efter datumet för denna beställning.

(Observera: Om du betalar med PayPal kommer beställningen inte att innehålla någon prenumerationsplan om du ändrar beställningsinformationen, så den kommer inte att förnyas automatiskt när beställningen löper ut).

Villkor för avbokning

Du kan kontakta vår kundtjänst för att avbryta prenumerationen, eller avregistrera dig själv i de efterföljande e-postmeddelanden du får. När prenumerationsplanen har avbrutits fortsätter din betalda tjänst fram till slutet av avtalsperioden.

Vi kan komma att ändra våra prenumerations- och uppsägningsvillkor i framtiden, och din fortsatta prenumeration ska anses följa våra villkor, inklusive efterföljande uppdateringar.