Integritetspolicy för AnyTo App

Datum för ikraftträdande: 25 maj 2018

Tillbaka till den gamla sekretesspolicyn

Den här webbsidan utgör ett juridiskt dokument och är sekretesspolicyn för iMyFone och vår webbplats (se.imyfone.com) i enlighet med den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att använda vår webbplats, programvara eller mobilapp samtycker du till att fullt ut följa och vara bunden av följande policy varje gång du använder vår webbplats, programvara eller mobilapp. Läs igenom följande villkor noggrant.

Definitioner

Termerna "oss", "vi" och "vår" avser iMyFone , Our wetsite (se.imyfone.com), ägaren av denna webbplats. En "besökare" är en person som bara surfar på vår webbplats. En "medlem" är en person som har registrerat sig i vår programvara för att använda våra tjänster. Termen "användare" är en kollektiv identifierare som avser en besökare, en medlem eller någon som har laddat ner vår mobilapp för att använda våra tjänster.

Detta integritetsmeddelande beskriver de typer av information som vi samlar in eller tar emot och hur vi kan använda den informationen. Den information vi samlar in omfattar personlig information och icke-personlig information, enligt definitionen nedan.

Sekretessmeddelandet beskriver också de åtgärder som vi vidtar för att skydda säkerheten för den personliga informationen. Vi berättar också hur du kan nå oss för att be oss att (i) få tillgång till, ändra eller inte använda den personliga information som du har lämnat till oss, (ii) återkalla ett samtycke som du tidigare har lämnat till oss, och (iii) besvara eventuella frågor som du kan ha om vår sekretesspraxis.

Ditt samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker du till att vi samlar in och använder denna information i enlighet med vad som anges i vår sekretesspolicy och som ändras från tid till annan. Om vi beslutar oss för att ändra våra sekretessrutiner kommer vi att publicera dessa ändringar på denna sida så att du alltid hålls informerad om vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och under vilka omständigheter vi lämnar ut dem. Kontrollera den här sidan för ändringar från tid till annan för att se till att du är medveten om våra senaste sekretessrutiner.

Din integritet

Vi har åtagit oss att respektera din integritet. Vi inser att när du väljer att ge oss information om dig själv litar du på att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt. Därför har vi infört en policy för att skydda din personliga information. Du kan alltid besöka vår webbplats och surfa utan att ge oss några personuppgifter. Läs vidare för att få mer information om vår sekretesspraxis.

Vår insamling och användning av personlig information

Personlig information är uppgifter som kan användas för att unikt identifiera eller kontakta en enskild person. Du kan välja att lämna personlig information till oss när du använder vår webbplats. Eftersom vi ändrar våra funktioner från tid till annan kan de alternativ du har för att ge oss personlig information också ändras, men här är några exempel på situationer där du kan välja att ge oss personlig information:

 1. Kontakta oss av någon anledning, t.ex. via e-post, inklusive kundsupport;
 2. Användning av vår webbplats eller våra tjänster när personuppgifter krävs för användning eller deltagande.

De personuppgifter som vi samlar in från dig varierar beroende på vilken tjänst du använder, vilken webbplats du besöker och hur du får tillgång till den. Den personliga information som du tillhandahåller kan dock generellt sett omfatta följande:

 1. E-postadress, fullständigt namn, postnummer, land, telefonnummer (vilket kan inkludera mobiltelefonnummer), din faktureringsadress och annan betalningsinformation, beroende på hur du köper en produkt från oss;
 2. Uppgifter om alla förfrågningar eller transaktioner som du gör via tjänsterna. All betalningsinformation som du skickar in samlas in och används av våra betalningsförmedlare i enlighet med deras sekretesspolicy. Vi lagrar inte din betalningsinformation förutom de fyra sista siffrorna på ditt konto, utgångsdatum och land, som vi behöver för skatte-, myndighets- och säkerhetsändamål;
 3. Information om din aktivitet på och interaktion med se.imyfone.com (t.ex. din IP-adress, vilken typ av enhet eller webbläsare du använder och dina åtgärder på webbplatsen);
 4. Kommunikation som du skickar till oss (till exempel när du ber om support, skickar frågor eller kommentarer till oss eller rapporterar ett problem).

Eftersom vi direkt ber dig att lämna personuppgifter i dessa fall kan du ofta utifrån våra specifika förfrågningar avgöra vilka typer av information vi får från dig. Vi samlar in denna information av följande skäl:

 1. För att förstå dina behov och ge dig bättre service.
 2. För att tillhandahålla dig tjänster som du har köpt via webbplatsen och för att hantera dina betalningar.
 3. För statistiska ändamål och analys för förvaltningsändamål för att administrera webbplatsen eller förbättra våra produkter och tjänster.
 4. För intern registerhållning och administrativa ändamål samt för att informera dig om våra evenemang, tjänster eller produkter eller annan relaterad information som vi tror kan vara av intresse för dig, enligt vad som förklaras ovan.
 5. För att kommunicera marknadsföringsmeddelanden, nyhetsbrev och information om vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamheter som vi tror kan vara av intresse för dig via post, e-post eller liknande teknik (du kan när som helst meddela oss om du inte längre vill ha marknadskommunikation).
 6. Från tid till annan kan vi också använda dina uppgifter för att kontakta dig i marknadsundersökningsändamål eller för att anpassa webbplatsen efter dina intressen.

När du använder AnyTo App behöver vi samla in din platsinformation, vi kan få din platsinformation via IP-adress, GPS, Bluetooth, WiFi eller basstation etc. för att tillhandahålla exakta lokaliseringstjänster och delningstjänster för lägesinformation, platsinformationen kommer att presenteras för dig på kartan. För att säkerställa en bra användarupplevelse och för att funktionen för delning av platsinformation i realtid mellan de två parterna ska fungera korrekt måste applikationen dessutom kunna lokalisera och rapportera platsinformation i realtid även i bakgrunden. Om du inte kan få platsinformation i bakgrunden kan det inte garanteras att den plats och historik i realtid som du ser är sann, och ni kommer inte att kunna svara på förfrågningar om varandras plats i tid. Detta tillstånd kräver ditt godkännande, och om du vägrar att lämna denna information kommer det att påverka möjligheten att lokalisera och dela platser. Du kan välja att vägra att lämna platsinformation. Om du väljer att inte tillhandahålla den kommer du i vissa fall inte att kunna använda de funktioner som är kopplade till detta tillstånd. Du måste ha förståelse för att vi inte kan uppfylla alla dina önskemål på grund av tekniska begränsningar och andra orsaker.

För att ge dig bättre tjänster använder vi dessutom SDK-tjänster från tredje part, och vi behöver samla in din enhetsidentifiering, driftsloggar och annan information för att analysera och optimera applikationens prestanda.Vi kommer inte aktivt att dela din personliga information med någon tredje part utan din tillåtelse.Du kan ta del av den specifika informationen om tredje parts SDK-tjänsteleverantörer som är anslutna till den här programvaran via umeng SDK.

När du använder GPS-funktioner och -tjänster kommer vi att behandla dina personuppgifter på följande sätt:

Funktioner och tjänster
Typer av personlig information
Beskrivning av personuppgifter
Syfte med användningen
Tillämplig version
GPS-funktioner Information om enheten Enhetsinformation omfattar enhetsidentifieringsinformation (Android-ID, IDFA, IDFV), systeminformation (operativsystemversion, märken och modeller för enheter, enhetskonfiguration) och programinformation (programnamn). För att förbättra GPS-tjänsternas noggrannhet och framgång erbjuder vi kontinuerliga GPS-tjänster för specifika scenarier för kontinuerlig positionering och tillhandahåller problemspårning, felsökning, diagnostjänster och datastatistik för att säkerställa en säker och normal drift av produkter och tjänster. GPS SDK för Android GPS SDK för iOS GPS SDK
GPS Flutter-plugin
Platsinformation Platsinformation kan omfatta latitud och longitud, GNSS-information, WiFi-adress och information om signalstyrka, WiFi-status, WiFiparametrar, WiFi-lista, information om basstations-ID-data, operatörsinformation, information om enhetens signalstyrka, IP-adress, Bluetooth-information och sensorinformation (acceleration, gyroskop, riktning, tryck, rotationsvektor, ljus, magnetometer). För att returnera din exakta eller grova lokaliseringsinformation till utvecklarens applikation och hjälpa utvecklaren att tillhandahålla dig relevanta tjänster baserat på din lokaliseringsinformation. När sensorinformation endast används i specifika kontinuerliga GPS-scenarier, t.ex. i tunnlar, och används för att ge dig kontinuerliga GPS-tjänster. GPS SDK för Android GPS SDK för iOS GPS SDK
GPS Flutter-plugin
Typ av nät3nätverk Till exempel mobilnät och WiFi-nät. För att förbättra lokaliseringstjänsternas noggrannhet och framgång, för att ge dig problemspårning, felsökning, diagnostiska tjänster och datastatistik för att säkerställa en säker och normal drift av produkter och tjänster. GPS SDK för Android GPS SDK för iOS GPS SDK
GPS Flutter-plugin

Platsinformation är känslig personlig information, du kan när som helst stoppa vår insamling av din platsinformation genom att avbryta systemauktoriseringen av utvecklarprogrammet för att få motsvarande enhetsbehörigheter eller andra auktoriseringsinställningar som tillhandahålls av utvecklarprogrammet. Men efter det kan du inte använda lokaliseringsfunktionerna och tjänsterna som tillhandahålls baserat på lokaliseringsinformation eller uppnå den avsedda effekten av de relevanta tjänsterna som tillhandahålls baserat på lokaliseringsinformation.

Anrop av enhetsbehörighet

För att säkerställa att du kan använda GPS-funktionerna och -tjänsterna normalt kommer vi att ansöka om följande enhetsbehörigheter till ditt enhetssystem via utvecklarprogrammet. Och vi kommer att be om ditt samtycke före ansökan.Du kan välja "Tillåt "eller "Inaktivera" begäran om tillstånd. Efter ditt godkännande kommer vi att öppna de relevanta tillstånden, du kan när som helst avbryta godkännandet i systemet, din avbokning kommer att resultera i att du inte kan använda de relevanta funktionerna och tjänsterna, GPS-funktionerna och tjänsterna på enhetsbehörigheterna kallas enligt följande:

Funktioner och tjänster
Enhetsbehörigheter
Syfte med användningen
Tillämplig version
Typer av tillstånd Behörighet Behörighet
GPS-funktioner Telefon Telefon används för att ge dig problemspårning, felsökning, diagnostiska tjänster och datastatistik för att säkerställa att produkter och tjänster fungerar säkert och normalt. Android GPS SDK GPS
GPS Flutter-plugin
Auktoriseringsmetoden bestäms av utvecklaren av enhetssystemet och utvecklarprogrammet. Den aktiveras när du samtycker till att ge behörighet till utvecklarprogrammet.
Spårning Spårning används för att ge dig problemspårning, felsökning, diagnostjänster och datastatistik för att säkerställa en säker och normal drift av produkter och tjänster. iOS GPS SDK
Flutter-plugin
Nätverksåtkomst Nätverksåtkomst används för att få tillgång till lokaliseringstjänster för att hjälpa utvecklare att tillhandahålla lokaliseringsfunktioner för dig. Tillgång till WiFi-information används för nätverkslokalisering. Android GPS SDK iOS GPS SDK
GPS Flutter-plugin
GPS Återlämnar din platsinformation till utvecklarappen baserat på de behörigheter du väljer (t.ex. exakt plats, grov plats, endast en plats osv.) för att hjälpa utvecklare att tillhandahålla tjänster baserade på din platsinformation. Android GPS SDK iOS GPS SDK
GPS Flutter-plugin
Tillåt alltid tillgång till platsinformation Återge din platsinformation till utvecklarprogrammet kontinuerligt i bakgrundsscenariot för att hjälpa utvecklaren att tillhandahålla tjänster baserade på din platsinformation kontinuerligt. Android GPS SDK iOS GPS SDK
GPS Flutter-plugin
Lagring Skriva och läsa lokaliseringsdata till och från expansionskortet vid nätverksavvikelser för att ge dig lokaliseringsfunktionalitet offline. Android GPS SDK för Android

Vår insamling och användning av icke-personlig information

Vi samlar också in icke-personlig information - uppgifter i en form som inte tillåter direkt koppling till någon specifik individ. Vi kan samla in, använda och behandla icke-personlig information för att förbättra tjänsterna. När du använder vår webbplats kan vi till exempel samla in uppgifter från och om "kommersiella e-postmeddelanden" och "transaktions- eller relationsmeddelanden" (enligt definitionen i CAN-SPAM Act (15 U.S.C. 7702 et. seq.) som skickas till dina e-postkonton. Vi samlar in sådana kommersiella transaktionsmeddelanden så att vi bättre kan förstå beteendet hos avsändarna av sådana meddelanden och bättre förstå nya spamtekniker för att förbättra våra produkter och tjänster.

Information som samlas in på automatiserad väg

Vi kan få viss personlig och icke-personlig information på automatiserad väg när du besöker våra webbplatser. Den typ av information som vi samlar in på automatiserad väg kan variera, men omfattar i allmänhet teknisk information om din enhet, t.ex. IP-adress eller annan identifiering av enheten. Den information som vi samlar in kan också omfatta användningsinformation och statistik om din interaktion med vår webbplats. Denna information kan omfatta URL:erna för våra webbsidor som du besökte, URL:er för hänvisande och avslutande sidor, sidvisningar, tid som spenderas på en sida, antal klick, plattformstyp och annan information om hur du använde vår webbplats.

Om du använder en mobil enhet för att komma åt våra webbplatser får vi information om var din enhet befinner sig. I vissa fall, även om du inte använder en mobil enhet, kan information om din allmänna plats urskiljas från din enhets IP-adress eller de webbadresser vi får.

Vi använder information som vi samlar in på automatiserade sätt för att förstå våra användare och för att fastställa deras preferenser. På så sätt kan vi utveckla och leverera nya eller ändrade erbjudanden som är förbättrade med användarnas preferenser i åtanke.

Här är några av de typer av automatiserad datainsamling som kan förekomma när du använder våra webbplatser:

Webbläsare

När du besöker vår webbplats skickar din webbläsare automatiskt din Internetprotokolladress ("IP") till oss så att de webbsidor du begär kan skickas till din dator eller enhet. Vi använder din IP-adress för att fastställa ytterligare information, t.ex. om datorn eller enheten har använts för att besöka vår webbplats tidigare, vilka webbplatsfunktioner som användes oftast och hur mycket tid som spenderades på en sida.

Kakor

Se vår sida Cookie Policy för mer information om insamling och användning av cookies.

Kan vi få tillgång till eller lagrar iMyFone Server personuppgifter på din enhet efter att du har använt vår programvara eller mobilapp?

Våra tjänster hjälper dig att hantera, återställa eller radera data från dina iOS-enheter. Data som lagras på din dator via iTunes eller data som lagras på iCloud är också involverade. Vi samlar inte in eller lagrar några av dessa uppgifter på vår server. Dessa uppgifter lagras endast på din dator om du inte ger tillstånd att dela dem med oss, annars har vi ingen tillgång till dem.

Delning av information

Vi kan komma att dela information om dig enligt följande eller på annat sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy:

 1. Med leverantörer, kreditkortsbehandlare, kundsystemförvaltare och andra tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår webbplats, bedriva vår verksamhet eller tillhandahålla tjänster till dig, så länge som dessa tredje parter samtycker till att hålla denna information konfidentiell i enlighet med Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning ("GDPR");
 2. Som svar på en begäran om information om vi anser att utlämnandet är i enlighet med eller krävs av någon tillämplig lag, förordning eller rättslig process;
 3. Om vi anser att dina handlingar är oförenliga med våra användaravtal eller policyer, eller för att skydda iMyFones eller andras rättigheter, egendom och säkerhet;
 4. I samband med, eller under förhandlingar om, fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet av ett annat företag;
 5. Med ditt samtycke eller på din begäran.

Dina val

I vissa fall kan du ha valmöjligheter när det gäller hur vi använder och avslöjar din personliga information. Vi kommer till exempel att fråga dig innan vi använder dina personuppgifter för något ändamål som är oförenligt med de ändamål som anges i detta meddelande.

Du kan också välja att inte ge oss den information som vi begär, vilket beskrivs i avsnittet "Information som du lämnar till oss" i detta meddelande. Om du väljer att inte lämna information kommer vi i vissa fall inte att kunna ge dig tillgång till den webbplats som du har begärt, eller vi kanske inte kan ge dig den tjänst, funktion eller information som du har begärt.

I vissa fall kan du stoppa eller begränsa den information som vi samlar in på automatisk väg. Läs avsnitten i detta meddelande med rubriken "Information som samlas in med automatiserade medel" för att få veta mer om hur du kan stoppa eller begränsa vår mottagning av denna information.

Open Member Center kan du logga in på sidan Mitt konto, gå till sidan Kontosäkerhet och fliken Avsluta konto. Du kan också skicka in en verifierbar begäran om att avsluta ditt konto genom att kontakta vår support (support@imyfone.com). Vi kommer att radera dina personuppgifter som vi har samlat in.

Du kan också utöva och ändra dina valmöjligheter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på det sätt som anges i avsnittet "Hur du kontaktar oss" nedan.

Hur vi skyddar personlig information

Vi har vidtagit åtgärder för att skydda din personliga information från oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning, ändring och avslöjande. All information som du lämnar till oss lagras på säkra servrar bakom brandväggar.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information kan vi inte garantera säkerheten för din personliga information som överförs till vår webbplats; all överföring sker på egen risk. När vi väl har fått din information kommer vi att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över, och ansvarar inte för, innehållet eller praxis på dessa andra webbplatser. Att vi tillhandahåller sådana länkar innebär inte att vi godkänner dessa andra webbplatser, deras innehåll, ägare eller praxis. Denna sekretesspolicy gäller inte för dessa andra webbplatser, som omfattas av deras sekretesspolicy och andra policyer. Du bör vara försiktig och granska sekretesspolicyn för alla webbplatser, tjänster eller tredjepartsleverantörer som du besöker från vår webbplats eller våra produkter för att lära dig mer om deras informationsrutiner, som kan skilja sig avsevärt från våra.

Barns integritet

Vi riktar inte vår webbplats till barn och vi samlar inte medvetet in personlig information från barn. Om vi blir medvetna om att vi oavsiktligt har fått personlig information från en användare som är under tretton år kommer vi att radera informationen från våra register.

Uppdateringar av vårt integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande kan komma att uppdateras regelbundet till dig för att återspegla förändringar i våra informationsrutiner eller relevanta lagar. Vi kommer att ange högst upp i meddelandet när det har uppdaterats. Läs igenom detta meddelande varje gång du går in på eller använder våra webbplatser för att försäkra dig om att du har tagit del av den senaste versionen.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor eller kommentarer om detta integritetsmeddelande eller om du vill att vi ska uppdatera den information vi har om dig eller dina preferenser, vänligen kontakta oss på support@imyfone.com.

Tjänster från tredje part

Vissa av våra produkter, t.ex. Filme, skulle använda Youtube API-tjänster, som gör det möjligt för slutanvändare att direkt ladda upp videor till YouTube från API-klienten.

Youtubes sekretesspolicy

1. Integritet när du laddar upp till YouTube

När du laddar upp innehåll till YouTube via iMyFones programvara (t.ex. Filme) gäller Googles sekretesspolicy för media som laddas upp till YouTube. Du kan se Googles integritetspolicy här:
https://policies.google.com/privacy?hl=sv-SE

2. Återkalla åtkomst till Youtube-data

Du kan när som helst återkalla iMyFones mjukvaras (t.ex. Filme) tillgång till Youtube via Googles sida för säkerhetsinställningar på: https://security.google.com/settings/security/permissions